Κυριακή, 3 Αυγούστου 2014

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ

Ο Ποταμός είναι το υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια σχετική συνέχεια και σταθερότητα τροφοδοσίας και με τομή κοίτης γενικά αρκετά ομαλή. Το σημείο στο οποίο γεννιέται ένας ποταμός ονομάζεται πηγή. Κάποιες φορές µπορεί τα νερά ενός ποταµού να τροφοδοτούνται από τα νερά µιας λίµνης.
Κατά τη διάρκεια του χειμώνα που οι βροχοπτώσεις είναι περισσότερες οι ποταμοί εμπλουτίζονται με ακόμη περισσότερο νερό.
 Ανάλογα με τη μορφολογία του εδάφους, τα νερά ενός ποταμού μπορεί να ρέουν "ήσυχα" ή ορμητικά.

Χείμαρρος ονομάζεται ένα ποτάμι που είναι στεγνό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι χείμαρροι κατά γενικό κανόνα σχηματίζονται σε περιοχές όπου υπάρχει ασβεστολιθικό υλικό (ή άλλο πορώδες υπόστρωμα). Το νερό των χειμάρρων προέρχεται κυρίως απευθείας από τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα και από την επιφανειακή απορροή. Όταν βρέχει το ασβεστολιθικό υλικό, που είναι πορώδες, κατακρατεί το νερό στον υδροφόρο ορίζοντά του και το απελευθερώνει με ένα σταθερό ποσοστό. Κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου το επίπεδο του νερού μπορεί να πέσει κάτω από το επίπεδο της κοίτης του ποταμού και να επιφέρει την ξήρανσή του.

Οι κύριοι φυσικοί παράγοντες που ρυθμίζουν την ποιότητα του νερού ενός χεμάρρου είναι η φύση της κοίτης του και της λεκάνης απορροής του (τύποι και κλίσεις εδαφών, μορφές κάλυψης γης) και το καθεστώς των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων. Ως εκ τούτου η ποιότητα διαφέρει πολύ από εποχή σε εποχή και κατά μήκος της κοίτης.

Οι χείμαρροι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι για τους ανθρώπους γιατί μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά μετά από κατακλυσμιαίες βροχές που μπορεί να συμβούν ακόμη και πολλά χιλιόμετρα μακριά.  


       Λεκάνη απορροής


Χείμαρρος


Ποταμός