Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ Α.Μ.Ε.Α.

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-2015, θα πραγματοποιηθεί ένα eTwinning πρόγραμμα ανάμεσα σε ευρωπαϊκά σχολεία. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα συμμετέχουν σχολεία από την Ελλάδα, Πορτογαλία και Πολωνία. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι στο πρόγραμμα θα συμμετέχει και το 4ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς με την τάξη Β’1. Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα Άτομα με Αναπηρία» και υπεύθυνες του προγράμματος είναι η δασκάλα της τάξης Β’1 Αραβίδου Μάρθα και η δασκάλα του τμήματος ένταξης Χαραλαμπίδου Μαρία. 

 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα έχει 6μηνη διάρκεια. Ξεκινάει τον Νοέμβριο 2014 και ολοκληρώνεται τον Απρίλιο 2015. Έτσι, για μία ώρα την εβδομάδα, στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης, θα πραγματοποιούνται διάφορες δράσεις. Τον πρώτο μήνα (Νοέμβριο), θα πραγματοποιηθούν  δράσεις για την ανθρώπινη ποικιλομορφία. Τον δεύτερο μήνα, θα πραγματοποιηθούν  δράσεις για την κινητική αναπηρία, τον τρίτο μήνα για την τύφλωση, τον τέταρτο μήνα για την κώφωση, τον πέμπτο μήνα για την νοητική αναπηρία και τον έκτο μήνα για τον αυτισμό, καθώς θα γίνει και η αποτίμηση του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές/τριες του τμήματος θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν και με άλλους μαθητές/τριες από την Ευρώπη και Ελλάδα.

Τι είναι το eTwinning

Το eTwinning είναι μια Eυρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Eυρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση eTwinning δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το http://www.etwinning.gr/.