Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗΠολύ όμορφα power point γραμμάτων (τα περισσότερα με κίνηση), για τη "Γλώσσα" της Α΄ τάξης. Για να δείτε τα εφέ κίνησης των γραμμάτων πρέπει να επιλέξετε "Προβολή παρουσίασης - Από την αρχή".

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τις παρουσιάσεις από τους παρακάτω συνδέσμους:

Επανάληψη στα γράμματα Αα, Ττ, Ππ, Εε, Σσ και Κκ.

Τα γράμματα Ζζ και Υυ.

Τα γράμματα Γγ και Λλ.

Τα γράμματα Θθ και Μμ.

Επανάληψη στα γράμματα Χχ,  Ζζ  και  Υυ.

Τα γράμματα Ββ, Ωω και Δδ.

Επανάληψη στα αυ και ευ.

Επανάληψη στα αι, ει, οι.


ΠΗΓΗ: http://www.e-selides.gr/